Forvaltningsrådet

Medlemmer af forvaltningsrådet
Formand
John Paul Houston
E-mail: jp@sanktannaekirke.dk
P. Wieslaw Podlach, C.Ss.R.
E-mail: wpodlach@wp.pl
Mob: +45 27 65 10 69
Tel: +45 32 86 07 25
Fødselsdag: 06.11.1960
Ordination:15.06.1986
Alex Abundo
E-mail: jcpd_abundo@yahoo.dk
Carsten Sole
E-mail: carsten_sole@spar.dk
Grazyna Sochacka-Ebbesen
E-mail: grazynia@hotmail.com
Katarzyna (Kasia) Laursen
E-mail: kasiaflemminglaursen@gmail.com
Piotr Dabrowa-Kostka

E-mail: piotrkostka@hotmail.com

Offentligt referat fra forvaltningsrådsmødet tirsdag den 21. november 2017

 1. Bøn og velkomst.
 2. Godkendelse af dagsorden for dagens møde.

Godkendt

 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 19. september 2017.
  • Ros til formanden for at sende referat og dagsorden ud i god tid.
  • Ros til Piotr for at have skrevet et godt referat.
  • Referatet godkendt.
 2. Nyt fra sognepræsten.
  • Zdunek er flyttet ind i Skt. Annæ Præstegård.
  • Jesus er hængt på korset igen.
  • Pærer i kirken er ved at blive udskiftet.
  • Alle figurerne i krybben bliver udskiftet.
  • Sigurds primitsmesse skal afholdes i Skt. Annæ Kirke 8.april 2018.
  • Hyrdemesse: på dansk kl.22, dansk/polsk – midnat
  • Valg 2018 – præsternes beslutning. Præsterne ønsker valg til menighedsråd, ikke forvaltningsråd.
 3. Nyt fra formanden.
 • Oplæg fra Pastoralrådet – afsendt
 • Firmelse – muligvis to datoer: 15.april kl. 9 og 11
 • Julegave indsamling: det bliver ikke til noget i år. Dog er Grazyna interesseret i at samle penge til fattige familier til jul ved at sælge hjemmebagte kager. Hun kontakter en repræsentant fra Caritas.
 1. Økonomi.
  • Regnskab – større poster skal drøftes på FR, f.eks. en bil eller andet.
  • Kirkeskat – folderen er klar… hvad med kampagne? Vi venter med kampagne til fastetiden.
  • Fundraising Gruppe – de vil lave et økonomiudvalg, som vil lave indsamlinger til projekter. Dog vil der altid være en eller to fra menighedsrådet repræsenteret, så der vil blive forbindelse og kommunikation mellem de to grupper.
  • Mobilepay ordning via bispekontoret. Sognepræsten skal undersøge om der kan oprettes flere numre til Skt. Annæ Stiftelses konti og at give fuldmagt til KoolKirkes konto.
  • Regnskab for 2017 bliver offentliggjort i januar 2018
 2. Administration og kommunikation.
  • Hjemmesider – opdatering og koordinering – udsættes til næste møde
  • Valg 2018. John Paul Houston, Bjarne Ackey, Daniella og sognepræsten er medlemmer af valgstyrelsen. Menighedsråd skal bestå af to personer fra hver sproggruppe, dvs. 6 lægfolk i alt samt tre præster (en præst fra hver sproggruppe).
  • Forslag til kommende menighedsråd: sproggrupperne mødes med deres præst for afstemning, hvis der er behov for det.
  • International messe kl. 14 og fest med besøg af Skt. Nicolai.
  • Caritas skal være mere synlig i alle tre sproggrupper. Hvis et oplæg/foredrag holdes i en sproggruppe, er der et ønske om, at det også holdes i de to andre.
  • Beskæring af træer. Det er sket.
 3. Punkter og dato for næste møde.
  • Kirkeskat. Caritas.
  • Dato for næste møde: tirsdag, den 23.januar kl. 18:30
  • Retningslinjer for menighedsrådsmøder
  • kommunion – der er rigtig mange børn, skal de deles op i to grupper?
  • Lys, som lyser på Jesus er meget hvidt, hvilket betyder, at det er svært at se farverne tydeligt.