Ægtevielse

Brudeparret må i god tid, dog senest 6 måneder inden vielsen, henvende sig til sognepræsten for at få bragt de nødvendige formaliteter i orden og modtage undervisning om ægteskabet. Hvis bruden er katolik, bør henvendelsen ske til hendes sognepræst eller til den præst, der skal foretage vielsen.

Ved vielse i Danmark skal parret medbringe følgende dokumenter til præsten: Fødsels- og dåbs-/navneattester, firmelsesattester, prøvelsesattest (udstedt af kommunens bryllupskontor).

Ved vielse i udlandet skal parret medbringe følgende dokumenter til præsten: Fødsels- og dåbs-/navneattester, firmelsesattester samt civilstandsattester (udstedt af folkeregisteret i bopælskommunen) eller Ægteskabsattest / Certificate of marital Status / Ehefähigkeitszeugnis udstedt af bryllupskontoret i bopælskommunen. Dokumenterne indsendes til Bispekontoret, som derefter videresender dem til det udenlandske vielsessted.

Hvis en borgerlig vielse har fundet sted, skal civilstandsattesten af folkeregisteret forsynes med oplysning om civilstand før den borgerlige vielse for at dokumentere, at man ikke har været gift før.

Ved blandede ægteskaber kan biskoppen, hvis der er alvorlige grunde derfor, give tilladelse til, at ægtevielsen finder sted i en ikke-katolsk kirke og foretages af en præst i denne kirke. Henvendelse sker til ens sognepræst. Attest for katolsk gyldighed af en sådan ægtevielse kan på begæring udstedes af Katolsk Bispekontor. Katolikker, der indgår ægteskab udenfor den katolske kirke uden en sådan tilladelse, er ikke gyldigt gift og har derfor ikke adgang til at modtage Kirkens sakramenter.