Dåben

Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende“. ~Matt 28,18f

Dåben er den dør, som lukker op for modtagelsen af de andre sakramenter og er grundlaget for hele det kristne liv. Gennem dåben bliver vi befriet fra synd og genfødt som Guds børn.

 

Udfyld applikationsformen: her

Dåbscermonien på dansk

Dåbdsforberedelseskursus

(For at blive registreret bedes du / I henvede jer til den respektive præst for din / jeres sproggruppe)