Fødsel

Fødsel skal anmeldes til sognepræsten el. kordegnen i det folkekirkesogn, hvor moderen har bopæl (i Sønderjylland dog til personregisterføreren/folkeregistret) senest 2 hverdage efter fødslen. Anmeldelsen vedlægges forældrenes dåbs- el. navneattester og vielsesattest (for så vidt det drejer sig om ægtepar).