Menighedernes og bispedømmets økonomi

Menighedernes og bispedømmets økonomi

Målet er, at hver menighed bliver økonomisk selvhjulpen og desuden i stand til at betale en af biskoppen fastsat procent af indtægterne til bispedømmets fælles husholdning og til en solidaritetsordning for økonomisk ringere stillede menigheder og institutioner. Ikke mindst bør menighederne i større omfang bidrage til præsternes og andre pastorale medarbejderes underhold. Målet kan kun nås, hvis alle katolikker med egen indtægt betaler en kirkeskat, der svarer til 2 % af deres skattepligtige indkomst.
Læs mere under Bispedømmet, Økonomi