Ministranter

Ministranter

En ministrant i den romersk-katolske kirke er præstens assistent under den hellige messe. Ministranten  skal bl.a. række præsten brød, vand og vin samt evt. betjene røgelseskarret. Ministranter er oftest lægfolk, børn og voksne af begge køn.

 

 

FORMÅL
At hjælpe præsterne under den hellige messe ved alteret.
BESKRIVELSE AF OPGAVER
Ministranterne hjælper under messen med stor opmærksomhed, respekt og ærefrygt.
Nødvendige guidelines, oplæring og støtte bliver gjort tilgængelige for at ministranterne er godt forberedte på at deltage i messen.
KVALIFIKATIONER
Drene og piger som har modtaget den første hellige Kommunion: som forstår betydningen af at ministrere.
BEREGNET TID
Regelmæssig deltagelse i den hellige messe og månedlige møder for yderligere information og oplæring.
KONTAKT Sr. Miriam