Skriftemålet

Skriftemålet er et meget personligt møde mellem mennesket og Jesus Kristus som har givet sig selv hen for menneskers skyld. I forsoningens sakramente gør Jesus det samme, som han gjorde, dengang han levede i Det hellige Land. Jesus tilgav synder på Guds vegne. Det samme gør han i forsoningens sakramente.

Præsten tilsiger skriftebarnet i Jesu navn, at dets synder er tilgivet. Dette er kun muligt, fordi Jesus efter sin opstandelse har givet sine disciple fuldmagt til at tilgive synder i hans navn.

Mulighed for skriftemål:

Lørdage 15.45 – 16.30

Søndage 16.00 – 16.45