Forside

20160504-111022-2-1000x666we[1]

Velkommen til Sankt Annæ Kirke, et katolsk sogn på Amager i bispedømmet København.

Sankt Annæ Kirke er et internationalt kirkesamfund, der betjener tre sproggrupper: dansk, engelsk og polsk. Vi håber, at du finder hjemmesiden nyttig, interessant og informativ. Her finder du information om de mange aktiviteter, vores menighed er involveret i, samt andre oplysninger til at forbedre jeres åndelige liv.

Vi har samlet en række opslag på vores opslagstavle herunder. Prøv at scrolle ned ad siden og se, om der ikke er noget, der vækker din interesse!

Vi har også en facebook-side, du kan følge! Klik her


NYT TELEFONNUMMER TIL KIRKENS KONTOR: 50 28 91 74

Valg til menighedsrådet søndag d. 22. marts 2018:

Søndag d. 28. januar kl. 11.00: Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget i Skt. Klemenssalen!

I denne folder kan du læse alt om valget. Klik her

Ønsker du at stille op som kandidat, kan du udprinte en tilmelding. Klik her

Står du på valglisten? Du kan på kirkens kontor få oplyst, om du står korrekt noteret i det katolske medlemsregister. Er du ikke, kan du hente et skema og udfylde det, så vi kan få lagt dig korrekt ind!

Pavens audiens: På kirkens facebook kan du se en lille video fra pavens audiens onsdag d. 20. december. Du kan også se billeder af kirkens krybbe!

Søster Miriam til Tanzania. Vi samler ind til Elisabeth-søstrenes skoleprojekt i Tanzania søndagene 21. og 28. januar. Sr. Miriam vil medbringe donationen og overrække den dernede.

Offentligt referat fra forvaltningsrådsmødet tirsdag den 21. november 2017

 1. Bøn og velkomst.
 2. Godkendelse af dagsorden for dagens møde.

Godkendt

 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 19. september 2017.
  • Ros til formanden for at sende referat og dagsorden ud i god tid.
  • Ros til Piotr for at have skrevet et godt referat.
  • Referatet godkendt.
 2. Nyt fra sognepræsten.
  • Zdunek er flyttet ind i Skt. Annæ Præstegård.
  • Jesus er hængt på korset igen.
  • Pærer i kirken er ved at blive udskiftet.
  • Alle figurerne i krybben bliver udskiftet.
  • Sigurds primitsmesse skal afholdes i Skt. Annæ Kirke 8.april 2018.
  • Hyrdemesse: på dansk kl.22, dansk/polsk – midnat
  • Valg 2018 – præsternes beslutning. Præsterne ønsker valg til menighedsråd, ikke forvaltningsråd.
 3. Nyt fra formanden.
 • Oplæg fra Pastoralrådet – afsendt
 • Firmelse – muligvis to datoer: 15.april kl. 9 og 11
 • Julegave indsamling: det bliver ikke til noget i år. Dog er Grazyna interesseret i at samle penge til fattige familier til jul ved at sælge hjemmebagte kager. Hun kontakter en repræsentant fra Caritas.
 1. Økonomi.
  • Regnskab – større poster skal drøftes på FR, f.eks. en bil eller andet.
  • Kirkeskat – folderen er klar… hvad med kampagne? Vi venter med kampagne til fastetiden.
  • Fundraising Gruppe – de vil lave et økonomiudvalg, som vil lave indsamlinger til projekter. Dog vil der altid være en eller to fra menighedsrådet repræsenteret, så der vil blive forbindelse og kommunikation mellem de to grupper.
  • Mobilepay ordning via bispekontoret. Sognepræsten skal undersøge om der kan oprettes flere numre til Skt. Annæ Stiftelses konti og at give fuldmagt til KoolKirkes konto.
  • Regnskab for 2017 bliver offentliggjort i januar 2018
 2. Administration og kommunikation.
  • Hjemmesider – opdatering og koordinering – udsættes til næste møde
  • Valg 2018. John Paul Houston, Bjarne Ackey, Daniella og sognepræsten er medlemmer af valgstyrelsen. Menighedsråd skal bestå af to personer fra hver sproggruppe, dvs. 6 lægfolk i alt samt tre præster (en præst fra hver sproggruppe).
  • Forslag til kommende menighedsråd: sproggrupperne mødes med deres præst for afstemning, hvis der er behov for det.
  • International messe kl. 14 og fest med besøg af Skt. Nicolai.
  • Caritas skal være mere synlig i alle tre sproggrupper. Hvis et oplæg/foredrag holdes i en sproggruppe, er der et ønske om, at det også holdes i de to andre.
  • Beskæring af træer. Det er sket.
 3. Punkter og dato for næste møde.
  • Kirkeskat. Caritas.
  • Dato for næste møde: tirsdag, den 23.januar kl. 18:30
  • Retningslinjer for menighedsrådsmøder
  • kommunion – der er rigtig mange børn, skal de deles op i to grupper?
  • Lys, som lyser på Jesus er meget hvidt, hvilket betyder, at det er svært at se farverne tydeligt.

Det flotte, nye sogneblad! Håber, du fik det i din postkasse her ved juletid:

Læs mere om Kool Kirkes flotte forårsprogram og DUK – Danmarks unge katolikker under punktet ‘Børn og unge’

Unavngivet

Billeder fra seniorernes julefrokost

IMG_1015 IMG_1014 IMG_1013 IMG_1012 IMG_1011 IMG_1009

Kontoret er ved at blive tiltrængt renoveret. Alt er revet ned:

IMG_1008 IMG_1007

A capella kor fra Polen sang på latin ved messen d. 12. november. Gå på kirkens facebook og hør dem synge!

IMG_0877

Søndag d. 5. november fik kirken besøg af en masse helgener, deres familier, barnedåb og velsignelse af hovedalterets Jesus-figur. Se flere billeder under punktet ‘Børn og unge’!

IMG_0864 IMG_0863 IMG_0862 IMG_0861 IMG_0860 IMG_0859 IMG_0857

PUBLICANTA 5. NOVEMBER:

Som I nok kan se, er ”Jesus på korset” over alteret kommet tilbage til sin oprindelige plads efter en omhyggelig og omfattende renovering af en dygtig polsk konservator, Magda Kolodziej. Det tog mere end 2 måneder at udføre og kostede ca. 40.000,- kr.

Dette restaureringsarbejde er kun blevet mulig på grund af, at omkostningerne er blevet sponsoreret af en generøs donor i vores menighed, som ønsker at forblive anonym. Vi er alle meget taknemmelige for donationen.

En A-3-plakat med nogle billeder er placeret i “våbenhuset” for at vise “Før” og “Efter restaureringen”. Flere billeder vil blive offentliggjort på kirkens hjemmesider og Facebook.

Takket være vores sognepræst, p. Wieslaw, blev ”Økonomisk fundraisingudvalg”, for nylig etableret for at håndtere overskud fra forskellige arrangementer her i Sankt Annæ kirke samt donationer. Det lille, men effektive “økonomiske” udvalg er forpligtet til at give jævnlige tilbagemeldinger og information til menigheden om, hvad der er gjort og det anvendte beløb. De 7 medlemmer i udvalget består af repræsentanter fra Event Udvalget, administrativrådet og de 3 præster fra vores sogn. Det “økonomiske” udvalg har lavet og vil opretholde en liste med detaljerede vedligeholdelses,- forbedrings,- og reparationsprojekter samt forventede udgifter ud over omkostningsreduktioner og andre detaljer. Denne liste vil snart blive offentliggjort, så menigheden i Sankt Annæ ville have et overblik over, hvordan midlerne er blevet brugt. Det “økonomiske” udvalg håber, at initiativet opfylder forventningerne og får godkendelse i vores menighed.

Med venlig hilsen,
George

Klik her for at se flere billeder:

HOVEDALTERET med Jesus-figuren restaureret

Sankt Annæ kors

IKON

Indbydelse til alle unge

Ved Sankt Annæ Kirke på Amager i København danner sr. Teresa med unge Maria Ikon af små prikker, ved brug af blyant og akrylfarver. Det er stempelteknik, vi bruger og alle kan være med.  Indtil nu har unge fra 8 lande tilsluttet sig projektet. Alle unge indbydes at være med i projektet til WYD i Panama. Kontakt Sr. Teresa på mobil 50197534.   Det er super chance, man skal ikke gå

ikona projekt d ikon laves til panama jpg 20171022_183329

Restaurering

Dele af vores hovedalter og Jesus-statuen har været under en længere tids restaurering af Magdalena Kolodziej, men er nu færdiggjort. Også tabernaklet får et nyt lag guld!

IMG_0831 IMG_0830IMG_0841IMG_0840IMG_0839

 

KOOL KIRKE – KIRKE FOR BØRN OG UNGE.

Skal du firmes eller konfirmeres i 2018, skal du kikke under dette punkt!

MENIGHEDSRÅDSVALG 2018. Læs mere her.

Sankt Elisabeth Hospital

Det store vægmaleri har været under restaurering gennem det sidste 1½ år, og der er nu sat standere m.m. op, så man kan læse om og forstå den lange billedfrise. En smuk bog om kunstværket kan købes for 250,- kr. bl.a. hos Zittans Boghandel ved Sundbyvester Plads. Du kan blot gå ind ad hovedindgangen til hospitalet og beundre kunstværket.

Nyt fra forvaltningsrådet (menighedsrådet):

Referat af mødet i august 2016

Referat af møde november 2016

Referat af mødet 19. november 2016

Referat af møde 6. februar 2017

Referat af møde d. 6. juni 2017

Ugentlig meditationsfolder: Her vil der hver uge blive bragt kommentarer og uddybninger af søndagens tekst.  klik her

Sognebladet nr. 1 2017

Sognebladet nr. 2 2017

Sognebladet nr. 3 2017

Bønnens Apostolat:

Den Hellige Faders Intentioner 2018:

Januar

I denne måned beder vi for evangelisering med særligt fokus på religiøse mindretal i Asien

– at kristne og andre religiøse mindretal i Asien frit må kunne praktisere deres tro.