Forside

20160504-111022-2-1000x666we[1]

Velkommen til Sankt Annæ Kirke, et katolsk sogn på Amager i bispedømmet København.

Sankt Annæ Kirke er et internationalt kirkesamfund, der betjener tre sproggrupper: dansk, engelsk og polsk. Vi håber, at du finder hjemmesiden nyttig, interessant og informativ. Her finder du information om de mange aktiviteter, vores menighed er involveret i, samt andre oplysninger til at forbedre jeres åndelige liv.

Vi har samlet en række opslag på vores opslagstavle herunder. Prøv at scrolle ned ad siden og se, om der ikke er noget, der vækker din interesse!

Vi har også en Facebook-side, du kan følge! Klik her


ASKEONSDAG 26. FEBRUAR KL. 8.00

Askeonsdag2

Askeonsdag er begyndelsen på de 40 dages faste op til påske. Traditionen er fast integreret i den katolske kirke og bliver her fejret med en speciel askeonsdagsmesse.

Asken er tegn på forgængelighed
I en vestlig tradition, som i Danmark, varer fasten fra askeonsdag (onsdagen efter fastelavn) til og med påskelørdag. Det er i alt 40 dage, eksklusiv søndage, som ikke regnes som fastedage.

Asken, man benytter, stammer fra forrige års palmesøndagsgudstjeneste. Her markerer man dagen for Jesu indtog i Jerusalem med palmegrene, og de bliver efter endt messe gemt og senere brændt. Asken fra afbrændingen bliver derefter ofte blandet med olie og anvendt askeonsdag det følgende år. At asken stammer fra palmesøndag tydeliggør referencen til påsken og dermed Kristi soning af menneskets synder.

Caritas

FASTEBRUNCH for CARITAS i Sankt Annæ Kirke og familiefest

Søndag 15 marts 2020 kl. 9.00 – 12.00 i Sankt Klemens Sal

Kom og spis brunch til fordel for den katolske hjælpeorganisation CARITAS.

Kun 30 kr. og beløbet går ubeskåret til hjælpearbejdet med flygtningefamilier i Uganda.

KYNDELMISSE og BLASIUSVELSIGNELSE  søndag d. 2. februar 2020

IMG_3847      IMG_3849

UGENTLIG MEDITATIONSFOLDER:

Her vil der hver uge blive bragt kommentarer og uddybninger af søndagens tekst. Klik her.

SOGNEKALENDER 2020

FEBRUAR

Onsdag d. 26. ASKEONSDAG. Faste- og abstinensdag. Messe kl. 8.00 med uddeling af askekors.

PROGRAM  FOR  FASTRETRÆTEN – se opslag i våbenhuset og på Facebook.

 Fredag d. 28. Fredag efter askeonsdag. Kl. 17.00 Korsvejsandagt efterfulgt af messen med fasteprædiken.

MARTS

HVER FREDAG l FASTETIDEN Korsvejsandag kl. 17.00 og derefter aftenmesse.

Søndag d. 1. 1. SØNDAG I FASTEN. Messe kl. 8.30 og Højmesse kl. 10.00 med fasteprædiken.

Fredag d. 6. Jesu Hjerte Fredag. Kl. 17.00 messen med sakramental velsignelse. Kl. 18.30 messe på polsk, derefter vågenat.

Torsdag d. 19. JOSEF, Jomfru Marias brudgom. Messe kl. 17.00

Søndag d. 22. 4. SØNDAG I FASTEN. Messe kl. 8.30 og Højmesse kl. 10.00 med fasteprædiken. Efter messen fastebrunch for Caritas i den lille sal.

Onsdag d. 25. HERRENS BEBUDELSE Festmesse kl. 8.00

APRIL

Fredag d. 3. Jesu Hjerte Fredag. Kl. 17.00 messen med sakramental velsignelse. Kl. 18.30 messe på polsk, derefter vågenat.

DEN STILLE UGE

Søndag d. 5. PALMESØNDAG. Kl. 8.30 morgenmesse og kl. 10.00 Højmesse med Palmevielse og procession.

Tirsdag d. 7. TIRSDAG I DEN STILLE UGE Messe kl. 17.00 i Domkirken, Skt. Ansgar Kirke. Indvielse af de hellige olier. Messen kl. 17.00 i kirken bortfalder.

Torsdag d. 9. SKÆRTORSDAG. Kl. 17.00 KONCELEBRERET MESSE for alle sproggrupper. Derefter tilbedelse til kl. 20.00

Fredag d. 10. LANGFREDAG. Faste- og abstinensdag. Kl. 15.00 LANGFREDAGSLITURGI

Lørdag d. 11. PÅSKELØRDAG. Kl. 20.00 PÅSKENATTENS liturgi og derefter reception i Skt. Klemens Salen.

Søndag d. 12. PÅSKESØNDAG. HERRENS OPSTANDELSE. Ingen morgenmesse kl. 8.30. Kl. 10.00 FESTMESSE.

Mandag d. 13. PÅSKEMANDAG. Ingen morgenmesse kl. 8.30. Kl. 10.00 Højmesse.

Søndag d 19. 2. SØNDAG l PÅSKEN – Guds Barmhjertigheds søndag – Messe kl. 8.30 Højmesse kl. 10.00

Søndag d. 26. 3. SØNDAG l PÅSKEN. Messe kl. 8.30 Højmesse kl. 10.00 – under messen meddeler Biskoppen Firmelses Sakramente.

FASTERETRÆTE 2020

Fasteprædiken                           Berhard Kofoed  P. Bernhard Kofoed fra kirken i Odense holder fasteprædiken søndag d. 1. marts 

Fredag d. 28. februar kl. 17.00 Korsvejsandagt efterfulgt af messe med fasteprædiken.

Søndag d. 1. marts. 1. søndag i fasten. Messe kl. 8.30 og højmesse kl. 10.00 med fasteprædiken v. p. Bernhard Kofoed.

Fredag d. 20. marts kl. 17.00. Korsvejsandagt efterfulgt af messe med fasteprædiken.

Søndag d. 22. marts. 4. søndag i fasten. Messe kl.8.30 og højmese kl. 10 med fasteprædiken.

PAVENS INTENTIONER – februar 2020

Fokus på migranternes nødråb
– at råbene fra vore brødre, de mange migranter, der er faldet i kløerne på skruppelløse menneskehandlere, må blive hørt og taget hensyn til

JULEFESTEN FOR BØRNENE I SANKT ANNÆ KIRKE SØNDAG D. 1. DECEMBER

Sankt Nikolaus kom og delte godter ud!

Sankt Nikolaus, dec. 2019    Sankt Nikolaus 2, dec. 2019    Julefest for børnene 2019 - 2

NY KATOLSK WEBSHOP

Her kan du finde alt fra bøger til lys og gaveartikler! www.pastoral.dk 

Facebook Reklame for webshop (1)  webshop1

ALLE HELGENS FEST 2019

I den velbesøgte 10-messe fortalte p. Wieslaw om kirkens mange relikvier, bl.a. fra p. Pio.

IMG_3627

NYE VINDUER på sydsiden!

Tusind tak for jeres flotte donationer!

1. KOMMUNION og FIRMELSE 2020

1.Kommunion Kr. Himmelfartsdag d. 21. maj 2020. Firmelser søndag d. 26. april 2020.

Du kan også skrive til: firmelse@sanktannaekirke.dk og 1.kommunion@sanktannaekirke.dk

eller læse mere på denne adresse: www.sanktannaekirke.wixsite.com/koolkirke

SKOLEMESSER m.m. 2019-2020

26. februar  Askeonsdag m. skriftemål kl. 8.55 og 9.50
2. april  Passionsspil kl. 8.45
3. april  Passionsspil kl. 8.45 og 9.50
3. juni  Messe m. nadver kl. 8.55 og 9.50
26. juni  Afslutningsandag for alle klasser på Sankt Annæ Skole
AFSKEDSRECEPTION FOR P. SLAWOMIR “SLAWEK” ROMANOWSKI SØNDAG D. 23. JUNI 2019

p. Slawek

Tusind tak for hans store arbejde i vores sogn! P. Slawek var nok som præst mest kendt blandt sin polske menighed, men alle har haft glæde af hans store engagement: Orgelet, renoverede køkkener, beskæring af træer, renovering af kontor og kontorgang samt ministranternes lokale.

KIRKESKAT
Vi opfordrer alle til at tegne en kirkeskat-aftale! Den katolske kirke er i økonomiske vanskeligheder. Kun du kan være med til at hjælpe!
Læs mere på www.katolsk.dk!
 NYT ELEKTRONISK ORGEL
 Vores organist hedder sr. Tarsylla.
 SOGNEBLADET nr. 1 2019  

Dette er det sidste Sognebladet. Det udkommer desværre ikke mere pga. manglende frivillig hjælp. Skulle du have lyst til at genskabe sognebladet, kan du henvende dig til p. Wieslaw.

Ellers henviser vi til kirkens hjemmeside, facebook og den ugentlige meditationsfolder.

Kirken set fra koret 2019  Kirken set fra koret

BORDBØN

Gode Gud. I din store godhed og ved menneskers arbejde kan vi hver dag få noget at spise. Det takker vi dig for og beder dig: Giv, at alle mennesker i verden må få det daglige brød og lide sult. Amen.

IKON I ROM, september 2018

Rom ikon 2

AUDIENS HOS PAVEN

På kirkens facebook kan du se en lille video fra pavens audiens onsdag d. 20. december. Skal du selv til Rom og på en onsdag? Så gå på hjemmesiden www.katolsk.dk. Her kan du bestille billetter til audiensen, som finder sted hver onsdag.

imagesN5QGTX2Z

HOVEDALTERET

Sankt Annæ kors

Sankt Elisabeth Hospital

Det store vægmaleri har været under restaurering gennem det sidste 1½ år, og der er nu sat standere m.m. op, så man kan læse om og forstå den lange billedfrise. En smuk bog om kunstværket kan købes for 250,- kr. bl.a. hos Zittans Boghandel ved Sundbyvester Plads. Du kan blot gå ind ad hovedindgangen til hospitalet og beundre kunstværket.