Forside

20160504-111022-2-1000x666we[1]

Velkommen til Sankt Annæ Kirke, et katolsk sogn på Amager i bispedømmet København.

Sankt Annæ Kirke er et internationalt kirkesamfund, der betjener tre sproggrupper: dansk, engelsk og polsk. Vi håber, at du finder hjemmesiden nyttig, interessant og informativ. Her finder du information om de mange aktiviteter, vores menighed er involveret i, samt andre oplysninger til at forbedre jeres åndelige liv.

Vi har samlet en række opslag på vores opslagstavle herunder. Prøv at scrolle ned ad siden og se, om der ikke er noget, der vækker din interesse!

Vi har også en facebook-side, du kan følge! Klik he


ÆNDREDE MESSETIDER

Søndag den 26. maj valfart til Åsebakken

Messe i kirken kl. 8.30

Højmesse kl. 10.00 bortfalder / Bispemesse på Åsebakken kl. 11,30

Torsdag den 30. maj  Kristi Himmelfarts dag:  8.30 Morgenmesse  10.30 Højmesse

KIRKEBIDRAG

Hver af sproggrupperne har nedsat en lille gruppe, der med en kampagne skal forsøge at få kirkens medlemmer til at betale kirkebidrag(skat). Vi er glade for at kunne meddele, at over 50 allerede har tegnet bidrag til den katolske kirke i DK!

MENIGHEDSRÅDET holder møde tirsdag d. 21. maj og tirsdag d. 18. juni.

Dagsorden for mødet d. 21/5-19  http://stanneschurch.dk/DK/wp-content/uploads/2019/05/Dagsorden-MR-møde_2019.pdf

FIRMELSE 5. MAJ 2019

Firmelse 2019

27 firmander modtog firmelsens sakramente af biskop Czeslaw.

VALFART TIL ÅSEBAKKEN, SØNDAG D. 26. MAJ

Valfart maj 2019

PÅSKELØRDAG 21. APRIL KL. 20.00

IMG_2727      IMG_2729      IMG_2730

 

PALMESØNDAG
IMG_2695[1]                                           IMG_2692[1]
KIRKESKAT
KIRKE-BIG (Kirkebidrags-udvalget) holdt lørdag d. 6. april sit første møde og drøftede, hvordan vi i Sankt Annæ Kirke kan få flere medlemmer til at betale kirkeskat (kirkebidrag).
Den katolske kirke i Danmark er i økonomisk krise og har måttet lukke kirker og institutioner over hele landet. Men hvis vi får flere til at betale regelmæssigt til kirken med en kirkekontrakt, kan vi måske undgå flere lukninger.
KIRKE-BIG har flere tiltag på tegnebrædtet og håber det bedste.
Vi håber, at også DU vil tegne en kontrakt!
unnamed
 NYT ORGEL
 Vores organist hedder sr. Tarsylla.
Som nogle af jer måske ved, blev kirkeorglet med 28 stemmer købt fra en protestantisk kirke i Rønne på Bornholm i april 1960. Det har nu tjent Sankt Annæ Kirke godt i næsten 60 år. Efter mange reparationer nærmer den forventede levetid sig desværre hurtigt, tilstanden er kritisk og det skal derfor udskiftes. Mange tastaturer virker ikke længere, og bælgen er brudt!

For nylig har vi konsulteret adskillige eksperter, der alle var enige om, at en reparation af orglet vil koste mellem 500.000 og 600.000 kr.

Vi har hørt, at mange kirker lukker i Tyskland, og vi har også undersøgt importen af sådanne rør-orgler derfra, men fandt ud af, at det er et enormt logistisk arbejde og med store finansielle konsekvenser.

Det er derfor blevet besluttet at erstatte det nuværende rørorgel med et elektronisk orgel, da det vil være tilstrækkeligt til vores behov. Det har 54 toner og vil give os en skøn oplevelse til vores liturgier.

Vi beder om jeres store støtte til dette projekt. Udgifterne til det nye orgel anslås at blive ca. 200.000 kr.

Hvis I gerne vil hjælpe, har vi lagt en konvolut bag i kirken, hvor jeres donation kan lægges i, eller I kan betale med MobilePay (50289174). Nummeret står også på konvolutten. Aflevér konvolutterne til en af vores præster eller søstre i Sankt Annæ, på kontoret eller læg dit bidrag i kollektkurven.

BONUSINFO:

Jerusalemskirken (metodistkirke) i Rigensgade 10 har 35 stemmer, bygget af orgelbygger Gunnar Husted, og er det største romantiske orgel i Danmark.

ASKEONSDAG 6. MARTS 2019
Askeonsdag2
 Askeonsdag indleder den kristne fastetid, som fortrinsvis fejres af katolikker. I de 40 dage som fastetiden varer, fra askeonsdag til påskedag, opfordres de troende til særlig intensivt at bede, gøre godt og faste. Det er uvist, hvor langt tilbage traditionerne med askeonsdag går.
 
FASTELAVN SØNDAG D. 3. MARTS 2019

Blomsterbarn2     Blomsterbarn3    Blomsterbarn6

SOGNEBLADET nr. 1 2019  

KYNDELMISSE

Kyndelmisse 2019 3 Kyndelmisse2019 Kyndelmisse2019 - 2

Mange havde medbragt lys til velsignelse. Meget stemningsfuldt. Efter messen var der Blasius-velsignelse.

 HELLIG TRE KONGER

Hellig Tre Konger foran krybben 2019  Hellig Tre Konger 6. januar 2019 blev fejret med Kool Kirke

Kirken set fra koret 2019  Kirken set fra koret

BORDBØN

Gode Gud. I din store godhed og ved menneskers arbejde kan vi hver dag få noget at spise. Det takker vi dig for og beder dig: Giv, at alle mennesker i verden må få det daglige brød og lide sult. Amen.

IKON I ROM, september 2018

Rom ikon 2

KIRKESKAT

Er det rart med lys og blomster i en varm kirke?

Lys og varme koster penge. Også for Sankt Annæ Kirke. Kirkens udgifter betales af den frivillige kirkeskat. Menigheden ved Sankt Annæ Kirke består af 2400 medlemmer men kun ca. 240 betaler kirkeskat! Det svarer til ca 10 %!

Betaler du måske skat til folkekirken? 83 % af befolkningen betaler til den danske folkekirke, men det får vi jo ingen gavn af.

De katolske kirker i Assens og i Nyborg er lukket pga. bispedømmets dårlige økonomi.

Bliver Sankt Annæ Kirke den næste?

Hvor meget koster det at drive og vedligeholde Sankt Annæ Kirke, hvis alle i menigheden betaler kirkeskat?

5 kr. om dagen. Mindre end en liter letmælk!

Din kirkeskat er endda fradragsberettiget. Du kan få hjælp til din skat og tilmelding til kirkeskat ved henvendelse til kirkekontoret ved Sankt Annæ kirke.

Kirkeskat er ikke et spørgsmål om beløbets størrelse men om god vilje;

viljen til at bidrag til Sankt Annæ Kirke og den katolske kirke i Danmark.

Tilmelding via www-katolsk.dk  eller tilmeldingsblanket på sognekontoret. Du vil senere blive kontaktet af bispekontoret … Tak for din hjælp! Menighedsrådet

MENIGHEDSRÅDET

Skriv ‘Menighedsrådet’ i søgefeltet foroven til venstre og klik enter (knækpilen). Her ligger referater og mødepunkter vedr. menighedsrådet.

AUDIENS HOS PAVEN

På kirkens facebook kan du se en lille video fra pavens audiens onsdag d. 20. december. Skal du selv til Rom og på en onsdag? Så gå på hjemmesiden www.katolsk.dk. Her kan du bestille billetter til audiensen, som finder sted hver onsdag.

imagesN5QGTX2Z

HOVEDALTERET

Sankt Annæ kors

Sankt Elisabeth Hospital

Det store vægmaleri har været under restaurering gennem det sidste 1½ år, og der er nu sat standere m.m. op, så man kan læse om og forstå den lange billedfrise. En smuk bog om kunstværket kan købes for 250,- kr. bl.a. hos Zittans Boghandel ved Sundbyvester Plads. Du kan blot gå ind ad hovedindgangen til hospitalet og beundre kunstværket.

Ugentlig meditationsfolder: Her vil der hver uge blive bragt kommentarer og uddybninger af søndagens tekst.  klik her

Den Hellige Faders Intentioner 2019:

Maj

Evangelisering: Kirken i Afrika, et frø af enhed

– at Kirken i Afrika, ved medlemmernes engagement, må blive et frø af enhed blandt folkeslagene og et håbets tegn for det afrikanske kontinent