Forside

20160504-111022-2-1000x666we[1]

Velkommen til Sankt Annæ Kirke, et katolsk sogn på Amager i bispedømmet Danmark.

Sankt Annæ Kirke er et internationalt kirkesamfund, der betjener tre sproggrupper: dansk, engelsk og polsk. Vi håber, at du finder hjemmesiden nyttig, interessant og informativ. Her finder du information om de mange aktiviteter, vores menighed er involveret i, samt andre oplysninger til at forbedre jeres åndelige liv.

Vi har samlet en række opslag på vores opslagstavle herunder. Prøv at scrolle ned ad siden og se, om der ikke er noget, der vækker din interesse!

Vi har også en Facebook-side, du kan følge! Klik her


DEN STILLE UGE:
søndag

2. april

Palmesøndag kl.   8.30 Morgenmesse

kl. 10.00 Højmesse med

palmevielse, procession og

lidelseshistorie efter Matthæus

Kollekt til fasteaktionen

torsdag

6. april

Skærtorsdag kl. 17.00 koncelebreret messe

for alle sproggrupper

derefter tilbedelse til kl. 20.00

fredag

7. april

Langfredag kl. 15.00  Langfredagsliturgi

Kollekt til fordel for vore med-

kristne i Det hellige Land

lørdag

8. april

Påskelørdag

Påskevigil

kl. 20.00  Påskenattens liturgi

derefter reception

i Skt. Klemens Salen

søndag

9. april

Påskesøndag

Herrens

Opstandelse

Ingen morgenmesse kl. 8.30

 

kl. 10.00 Festmesse

mandag

10. april

Påskemandag Ingen morgenmesse kl. 8.30

 

kl. 10.00 Højmesse

 

IMG_7712  IMG_7780   IMG_7777
MISSIONSUGEN:
Missionsugen har været en stor oplevelse for menigheden! Mange aktiviteter, mulighed for at skrifte, nye salmer og fornemt besøg fra udlandet. Ved den afsluttende søndagshøjmesse blev det store kors på tårnet indviet, og alle takket, især de mange, der har ydet en stor indsats for alle tre sproggrupper.

image_67204609    image_67528193

KUNSTUDSTILLING I LILLE SAL (SKT. KLEMENS-SALEN)

‘Sorgens Sæson’ er titlen på en lille kunstudstilling i marts-april. “Billederne er skabt på sort baggrund, så farverne står frem som vibrationer af hjertets rytme,” siger kunstneren Søren Bækmark Bisper. De kan købes for 300,- kr. stykket.

Korsvej

KORSVEJSANDAGT I FASTETIDEN

Hver fredag i fastetiden kl. 17.00 korsvejsandagt og derefter aftenmesse.

GetImage

MEDITATIONSFOLDER

Hver uge kan du i kirken finde meditationsfolderen, der tager udgangspunkt i søndagens skriftsted. Du kan også læse den ved at klikke her!

paven

PAVENS INTENTIONER 2023 (Pavens Globale Bønsnetværk):

MARTS – FOR OFRE FOR OVERGREB

Vi beder for dem, der har lidt skade fra medlemmer af Kirken; at de i selve Kirken må finde et konkret svar på deres smerte og lidelse.

IMG_6066 (2)

NYTÅRSHILSEN 2023 FRA P. WIESLAW PODLACH

Kære alle!
Modtag de mest inderlige og varmeste nytårshilsener!
Det nye år vil uden tvivl blive et særligt år i vores sogneliv, da vi skal opleve De Hellige Missionsdage – ”Fornyelse i troen” i sognet, som vil finde sted i dagene fra og med den 12. – 19. marts 2023.
Det er en stor og særlig begivenhed, som kun finder sted i vores sogn hvert 10. år.
Vi vil opleve at få besøg af missionærer fra Redemtoristernes Ordenssamfund. De vil forkynde Guds Ord, dvs. Det Glade Budskab om Gud. Således at vi i Hans Nærvær kan forny og styrke vores kristne liv i vores sogn, i vores familier og i os selv.
Det vil være en tid, hvor vi får en enestående mulighed, måske den sidste, for at opleve, mærke og leve os ind i Hans Kærlighed og blive endnu mere forankret i Venskabet med Gud. Vi får en chance mere for at genfinde vejen tilbage til Ham: “Lad os ikke lukke vore hjerter, frelsens tid er kommet, da Kristus banker på vores dør – måske en sidste gang.”
Jeg vil bede jer om at prøve at tilrettelægge jeres pligter og sysler på en sådan måde, at I giver jer selv mulighed for at deltage i ”Fornyelse i troen”-ugen.
Overvej hvad I kan gøre, for at hele jeres familie, jeres nærmeste og jeres bekendte får mulighed for at deltage i disse åndeligt berigende og kostbare stunder. Lad det være en tid, hvor I giver jer selv lov til at engagere og fordybe jer personligt i jeres relation til Gud.
Jeg vil allerede nu anmode jer om at gå i forbøn for, at disse Hellige Missionsdage må bære frugt hos jer hver især.
Vi kan allerede nu begynde at frembringe vores ofre, lidelser, bekymringer og personlige afsavn for Guds Moder af den Stedsevarende Hjælp.
Jeg vil lægge vores ”Fornyelse i troen” uge i sognet i hænderne på Guds Moder af den Stedsevarende Hjælp og bede for, at dagene må være til gavn og velsignelse for os alle hver især, så vi alle kommer til at bære frugt på vores vej til Gud.
De varmeste nytårshilsener
Jeres sognepræst p. Wieslaw Podlach

dåbsattest-opbevaring     Vielsesattest

DÅBSATTESTER OG VIELSESATTESTER

Fra 1. januar 2023 træder nye regler i kraft, og dåbs- og vielsesattester udstedt af den katolske kirke har ikke længere civil gyldighed. Fremover gælder kun personattesten, der udstedes af borger.dk eller den lokale folkekirkes registerfører. Skal dit barn døbes, skal barnet navngives før den katolske dåb, og der skal indhentes en personattest som anført oven for. Medbring en kopi, når I skal mødes med præsten inden dåben. Ved vielser gælder, at der skal indhentes en prøvelsesattest hos borger.dk, før parret kan vies af en præst, som har vielsesmyndighed. Vielsesattester og dåbsattester kan stadig udstedes, men kan kun anvendes inden for kirken.

1200px-BentoXVI-15-10052007

Pave Benedikt er død 31. december 2022

Benedikt 16. var pave emeritus og tjente som pave nr. 265 i paverækken. Den 19. april 2005 blev han valgt til pave af konklavet, og den 24. april afholdtes den pavelige indvielsesmesse. Benedikt 16. valgte at abdicere den 28. februar 2013. Han boede herefter i klosteret Mater Ecclesiae bag Peterskirken.

SYNODEN 2021-2023

SynodenIMG_7540

SYNODE for de unge.
20. december fik 25 konfirmander mulighed for at forholde sig til nogle af synodens spørgsmål, fx hvordan får vi de unge til at komme i kirken og medvirke i messen.
Forinden havde de unge fået et historisk rids om konciler og synoder af Paul Jørgensen.
Meget givtig aften, og de unges indlæg og forslag bliver nu sendt videre til Bispekontoret.

 

paven

PAVENS INTENTIONER 2023 (Pavens Globale Bønsnetværk):

FEBRUAR

For sogne

Vi beder om, at sogne, der sætter fællesskabet i centrum, i stigende grad må blive i fællesskabet af tro, broderskab og imødekommenhed over for dem, der har mest brug for det.

troen

parkering

PARKERING OMKRING KIRKEN

Du må parkere i max. 3 timer. Alle i menigheden kan stadig parkere gratis bag kirken på den lille p-plads – hvis der er plads!
rosenkrans
307680246_2347798235386737_2437718908854510781_n
Sr. Teresa og Familiekirke
Sr. Teresa fejrede søndag d. 18. september 2022 sit 50 års virke med festmesse og efterfølgende reception. Kirken havde fornemt besøg af biskop Czeslaw og søstre fra hendes egen orden og flere andre.
Tak til de mange, der hjalp til denne dag – og tak til Sr. Teresa for hendes store engagement i Sankt Annæ Kirke.

BØRN OG UNGE

Polsk 1. kommunion: 27. maj 2023.

1. møde er 3. september og forældremøde 25. september. Kontakt sr. Dorota: sorellador@gmail.com

Dansk 1. kommunion:  Datoer er på vej!

Dansk firmelse: 23. april 2023. 1. møde forældremøde er 20. september

 VÅGENAT

Den 1. fredag i måneden er der vågenat. Du kan hele natten komme i kirken og sidde en stund eller tale med et andet menneske. Vågenatten er for alle sproggrupper.

SENIORGRUPPEN

Har du ikke lyst til at møde andre fra kirken? Du er meget velkommen til at komme i seniorgruppen, der mødes hver torsdag kl. 12 – 14. Vi hygger os sammen og taler om stort og småt. Bare mød op!

SynodenIMG_6112  IMG_6110
SYNODEN 2021-23

Referater fra de sidste tre møder kan du læse her. Klik i mødet!

1. møde     2. møde    3. møde

PRÆST I DEN ENGELSKTALENDE MENIGHED 

IMG_6070 (2)     p. Marcin Gacek
Du kan læse meget mere om p. Marcin Gacek ved at klikke her!
UKRAINE 
caritas-ukraine

Vi indsamler penge til Ukraine, der er tvunget i krig med Rusland. For at sikre den mest effektive og hurtige hjælp vil vi i Sankt Annæ Kirke overføre det indsamlede beløb til CARITAS POLSKA. Indbetalinger kan foretages via MobilePay til 2913 8543 med noten “UKRAINE”.

MENIGHEDSRÅDET 2022-2026

menighedsrådet

Carsten Sole og Paul Jørgensen  – for den danske sproggruppe, Jan Siekierski og Judyta Butkiewicz  – for den polske sproggruppe, Paulito Miraflores Castillo og Edna Sode  – for den engelsktalende gruppe, p. Wieslaw og p. Marcin – præster og suppleanter: George Achiam og Bjarne Ackey.  Jan Siekierski er valgt som formand og Carsten Sode som næstformand.

Referat af møde 24. januar 2023. Klik her!

 meditation.og.bon

MARIA IMMAKULATA-SØSTRENE FEJREDE 50 ÅRS JUBILÆUM SØNDAG D. 3. OKTOBER 2021 

Søstrene2

I Katolsk Orientering oktober 2021 er der en større artikel om søstrenes 50 år i Danmark.

P1020198

MESSE I HJEMMENE

Krybbebillede

Er du forhindret i at komme i kirken, kan du måske få hjælp her: https://www.katolsk.dk/den-katolske-kirke-i-danmark/aktuelt/single-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=15899&cHash=b91637f5c25f4c64cbb55e2a7cbca44b. Du kan også søge på de enkelte kirker, hvor mange sender messen, bl.a. på Facebook.

firmelse

SOGNEPRÆST P. WIESLAW 

Wieslaw Podlach

Sognepræst p. Wieslaw Podlach skriver:

Jeg blev født i 1960 i Elblag, en by i det nordlige Polen tæt ved Østersøen 60 km fra Gdansk. Byen har 150.000 indbyggere. Min far var skrædder, min mor arbejdede på en møbelfabrik i Elblag. Jeg har en bror, som også er præst (tilhører den samme orden som jeg, Redemptorister). Den tanke, at jeg skulle være præst kom i den sidste klasse i gymnasiet. Filosofi og teologi læste jeg i Redemptoristernes præsteseminarium i Tuchow i det sydlige Polen. Til Redemptoristerne indtrådte jeg, fordi det var dem, som arbejdede i mit hjemsogn i Elblag. Jeg kom til Danmark i 1990 og arbejdede blandt polakker i Odense, lærte det danske sprog og bagefter blev jeg udnævnt som sognepræst i Nyborg og Assens Sogn og 2.præst i Odense. I 1997 tog jeg tilbage til Polen for at prøve noget nyt som folkemissionær. I 2004 kom jeg igen til Danmark, denne gang til København. Mine vigtigste opgaver både i Odense og i København er sjælesorg, arbejde som præst blandt katolikker (gudstjenester, kirkelige handlinger, husbesøg) og samarbejde med Skt. Annæ Skole. Jeg kan godt lide Danmark og har fået mulighed for at se mange steder i dette smukke land. Da jeg boede i Odense fik jeg mulighed for at se den vestlige del af landet. Nu rejser jeg oftest øst for Storebælt. Som barn læste jeg H. C. Andersen eventyr, som jeg var meget betaget af. Jeg kan godt lide at læse en god bog, klassisk literatur og høre stille klassisk musik.

 

Alle Helgen 2020

KIRKESKAT

Kirkeskat

VORES KIRKE SKAL BESTÅ! BETAL DIN KIRKESKAT!

Vi har kun de penge, som medlemmerne giver. Den katolske kirke modtager ingen penge fra staten! Derfor er vi afhængige af, at du indgår en aftale om kirkeskat, typisk 1% af din indkomst. Meld dig til på www.katolsk.dk eller kontakt Sankt Annæ Kirke på sanktannaekirke@katolsk.dk

Derved sikrer du dig, at du, dine børn og børnebørn kan komme i Sankt Annæ kirke og ikke skal ud og finde en katolsk kirke i en anden by eller bydel.

 

Caritas     CARITAS-REPRÆSENTANT

Bente Palm-Nielsen er Sankt Annæ Kirkes Caritas-repræsentant.

Caritas Danmark er en del af Kirkens sociale arbejde og er en del af Caritas Internationalis. Sognerepræsentanten modtager 4 gange om året ”Caritasnyt”. Opgaverne er at modtage materiale om den årlige kollekt til Caritas og den årlige fasteindsamling. Materialet skal slås op i kirkens våbenhus og andre relevante steder. Repræsentanten bliver inviteret til det årlige repræsentantskabsmøde, som foregår forskellige steder i Danmark (udgifter til deltagelse betales af Caritas). På møderne er der gode muligheder for at møde og samtale med ledelsen og andre sognerepræsentanter. Caritas arbejder i Danmark med bl.a. gratis og anonym socialrådgivning. Internationalt arbejder Caritas med både akut nødhjælp og med langsigtede ulandsprojekter fx i Asien og i Afrika. I det internationale arbejde er Caritas en vigtig partner for udenrigsministeriet og støttes med penge fra Danmarks ulandshjælp. Flere oplysninger – se www.caritas.dk.

KIRKEKONTORET
Du kan kontakte os ved at skrive til sanktannaekirke@katolsk.dk. Vi holder normalt åbent onsdag og torsdag kl. 10 – 12. Tlf. 50 28 91 74.

ØNSKER DU AT TALE MED EN PRÆST?

Pastor Wieslaw på tlf. 27 65 10 69 or f. Jacek 50 28 91 48 (hispano).

Sankt Annæ Kirke, 22. marts 2020, 3   Sankt Annæ Kirke, 22. marts 2020, 2

Billeder fra kirken, lørdag d. 21. marts 2020

KATOLSK WEBSHOP

Her kan du finde alt fra bøger til lys og gaveartikler! www.pastoral.dk 

Facebook Reklame for webshop (1)  webshop1

KIRKENS ORGEL

Vores organist hedder Sr. Tarsylla.
 Kirken set fra koret 2019  Kirken set fra koret   Organist         Kirken set fra koret

BORDBØN

Gode Gud. I din store godhed og ved menneskers arbejde kan vi hver dag få noget at spise. Det takker vi dig for og beder dig: Giv, at alle mennesker i verden må få det daglige brød og ikke lide sult. Amen.

IKON I ROM, september 2018

Rom ikon 2

AUDIENS HOS PAVEN

På kirkens facebook kan du se en lille video fra pavens audiens onsdag d. 20. december 2018. Skal du selv til Rom på en onsdag? Så gå på hjemmesiden www.katolsk.dk. Her kan du bestille billetter til audiensen.

imagesN5QGTX2Z

HOVEDALTERET

Sankt Annæ kors

SANKT ELISABETH HOSPITAL – DET STORE VÆGMALERI

Det store vægmaleri kan beses i hospitalets åbningstid. Der er sat standere op, så man kan læse om og forstå den lange billedfrise. Du skal blot gå ind ad hovedindgangen til hospitalet og beundre kunstværket.                                                                                                                                            En smuk bog om kunstværket kan købes for 250,- kr. bl.a. hos Zittans Boghandel ved Sundbyvester Plads.