Forside

20160504-111022-2-1000x666we[1]

Velkommen til Sankt Annæ Kirke, et katolsk sogn på Amager i bispedømmet København.

Sankt Annæ Kirke er et internationalt kirkesamfund, der betjener tre sproggrupper: dansk, engelsk og polsk. Vi håber, at du finder hjemmesiden nyttig, interessant og informativ. Her finder du information om de mange aktiviteter, vores menighed er involveret i, samt andre oplysninger til at forbedre jeres åndelige liv.

Vi har samlet en række opslag på vores opslagstavle herunder. Prøv at scrolle ned ad siden og se, om der ikke er noget, der vækker din interesse!

Vi har også en facebook-side, du kan følge! Klik her


HØSTFEST SØNDAG  D. 13. OKTOBER

plakat høst i 3 foto 2                                                                 plakat tekst dk                                                                                                    plakat høst 3

SOGNEKALENDER OKTOBER – DECEMBER 2019
Pave Frans har udråbt oktober 2019 som en ekstraordinær missionsmåned med emnet: ”Døbt og sendt”. Bønnen for missionen til privat brug og fælles brug i forbindelse med messen, er fremlagt i kirken. Tag en bøns-seddel med hjem!
Oktober er Rosenkrans-måneden. Rosenkransbøn: Hver søndag kl.9.30 inden højmessen – og hver torsdag kl. 16.30 inden noveneandagten Messer i efterårsferien: mandag kl. 8.00 tirsdag kl. 17.00 og onsdag kl. 8.00 torsdag, fredag og lørdag aflyses messen på dansk (sognepræsten tager på valfart med en polsk gruppe)
Søndag, den 27. oktober: Verdensmissionssøndag kollekt for verdensmissionen

November
Fredag d. 1.: Messe kl. 17.00 med sakramental velsignelse. Vågenat fra kl. 19.30 Søndag d. 3.: Alle Helgens Fest Messe kl. 8.30 Festmesse kl.10.00 kl. 14.30 andagt på Sundby Kirkegård med velsignelse af gravene. Mandag d. 4.: Alle Sjæles Dag kl. 8.00 Messe for vore afdøde NB ingen senere messe Søndag d. 10.: Laterankirkens indvielse Messe kl. 8.30 Festmesse kl.10.00 Pavens dag / kollekt af peterspenge
Tirsdag d. 19.: Elisabeth af Thüringen Festmesse og vesper kl. 17.00 Efter messen indbyder Søstrene til samvær med Elisabethbrød og the.
Torsdag d. 21.: Jomfru Marias fremstilling i templet – Messe kl. 17.00 Søndag d. 24.: JESUS KRISTUS, UNIVERSETS KONGE Messe kl. 8.30 Festmesse kl. 10.00

December
Søndag d. 1.: 1. søndag i advent (læseår A) Messe kl. 8.30 NB! Højmessen kl. 10.00 bortfalder
Menighedens adventsfest: Familiemesse kl. 14.00 og efter messen Lucia-optog med elever fra Skt. Annæ Skole.
Derefter festligt samvær i Skt. Liguori salen.

NYE VINDUER på sydsiden!

IMG_3591[1]  IMG_3590[1]

ROSENKRANSEN

Relateret billede

Vi beder Rosenkransen hver søndag i oktober kl. 9.30.

1. KOMMUNION og FIRMELSE 2020

1.Kommunion Kr. Himmelfartsdag d. 21. maj 2020

Firmelser søndag d. 26. april 2020.

Du kan også skrive til:

firmelse@sanktannaekirke.dk

1.kommunion@sanktannaekirke.dk

eller læse mere på denne adresse:

www.sanktannaekirke.wixsite.com/koolkirke

SANKT ANNÆ DAG SØNDAG D. 15. SEPTEMBER 2019

Sankt Annæ Dag sept. 2019 Se flere billeder under punktet ‘Børn og unge’!

MENIGHEDSRÅDSMØDE 18. JUNI og 27. AUGUST 2019

Skriv ‘Menighedsrådet’ i feltet ‘Søg’ for oven på denne side!

SKOLEMESSER m.m. 2019-2020

9. oktober Høstgudstjeneste kl. 8.55 og 9.50
1. december  Advents- og luciagudstjeneste kl. 14.00
20. december  Krybbespil kl. 9.00 og 10.00
8. januar  Hellig Tre Kongers-gudstjeneste kl. 9.50
26. februar  Askeonsdag m. skriftemål kl. 8.55 og 9.50
2. april  Passionsspil kl. 8.45
3. april  Passionsspil kl. 8.45 og 9.50
3. juni  Messe m. nadver kl. 8.55 og 9.50
26. juni  Afslutningsandag for alle klasser på Sankt Annæ Skole

AFSKEDSRECEPTION FOR P. SLAWOMIR “SLAWEK” ROMANOWSKI SØNDAG D. 23. JUNI 2019

p. Slawek

Tusind tak for hans store arbejde i vores sogn. P. Slawek var nok som præst mest kendt blandt sin polske menighed, men alle har haft glæde af hans store engagement: Orgelet, renoverede køkkener, beskæring af træer, renovering af kontor og kontorgang samt ministranternes lokale.

Se powerpoint om KIRKEBIDRAG

Hver af sproggrupperne har nedsat en gruppe, der med en kampagne skal forsøge at få kirkens medlemmer til at betale kirkebidrag(skat). Vi er glade for at kunne meddele, at over 100 allerede har tegnet aftale til den katolske kirke i DK!

MENIGHEDSRÅDET næste møde:

9. oktober 2019 kl. 18.30

KIRKESKAT
KIRKE-BIG (Kirkebidrags-udvalget) holdt lørdag d. 6. april sit første møde og drøftede, hvordan vi i Sankt Annæ Kirke kan få flere medlemmer til at betale kirkeskat (kirkebidrag).
Den katolske kirke i Danmark er i økonomisk krise og har måttet lukke kirker og institutioner over hele landet. Men hvis vi får flere til at betale regelmæssigt til kirken med en kirkekontrakt, kan vi måske undgå flere lukninger. Du kan gå på www.katolsk.dk og udfylde din kirkeskat direkte!
unnamed
 NYT ORGEL
 Vores organist hedder sr. Tarsylla.
 SOGNEBLADET nr. 1 2019  

Dette er det sidste Sognebladet. Det udkommer desværre ikke mere pga. manglende frivillig hjælp. Skulle du have lyst til at genskabe sognebladet, kan du henvende dig til p. Wieslaw.

Ellers henviser vi til kirkens hjemmeside, facebook og den ugentlige meditationsfolder.

Kirken set fra koret 2019  Kirken set fra koret

BORDBØN

Gode Gud. I din store godhed og ved menneskers arbejde kan vi hver dag få noget at spise. Det takker vi dig for og beder dig: Giv, at alle mennesker i verden må få det daglige brød og lide sult. Amen.

IKON I ROM, september 2018

Rom ikon 2

AUDIENS HOS PAVEN

På kirkens facebook kan du se en lille video fra pavens audiens onsdag d. 20. december. Skal du selv til Rom og på en onsdag? Så gå på hjemmesiden www.katolsk.dk. Her kan du bestille billetter til audiensen, som finder sted hver onsdag.

imagesN5QGTX2Z

HOVEDALTERET

Sankt Annæ kors

Sankt Elisabeth Hospital

Det store vægmaleri har været under restaurering gennem det sidste 1½ år, og der er nu sat standere m.m. op, så man kan læse om og forstå den lange billedfrise. En smuk bog om kunstværket kan købes for 250,- kr. bl.a. hos Zittans Boghandel ved Sundbyvester Plads. Du kan blot gå ind ad hovedindgangen til hospitalet og beundre kunstværket.

Ugentlig meditationsfolder: Her vil der hver uge blive bragt kommentarer og uddybninger af søndagens tekst. Klik her.

Den Hellige Faders Intentioner for oktober 2019

Evangelisering: Et missionens “forår” i Kirken

– at Helligåndens åndepust må få et nyt ‘forår’ i Kirken til at bryde frem