Forside

20160504-111022-2-1000x666we[1]

Velkommen til Sankt Annæ Kirke, et katolsk sogn på Amager i bispedømmet København.

Sankt Annæ Kirke er et internationalt kirkesamfund, der betjener tre sproggrupper: dansk, engelsk og polsk. Vi håber, at du finder hjemmesiden nyttig, interessant og informativ. Her finder du information om de mange aktiviteter, vores menighed er involveret i samt andre oplysninger til at forbedre jeres åndelige liv.

Vi har samlet en række opslag på vores opslagstavle herunder. Prøv at scrolle ned ad siden og se, om der ikke er noget, der vækker din interesse!

Vi har også en Facebook-side, du kan følge! Klik her


askeonsdag

FASTETIDEN I SANKT ANNÆ KIRKE

HVER FREDAG I FASTETIDEN Kl. 17.00 Korsvejsandagt derefter: Aftenmesse.

Søndag den 28. februar fasteprædiken i messen kl. 8.30 og i højmessen kl. 10.00

Søndag den 7. marts fasteprædiken i messen kl. 8.30 og i højmessen kl. 10.00 Prædikant: Diakon Kaare Nielsen.

ASKEONSDAG

Askeonsdag er fastetidens første dag og i den katolske kirke en vigtig påmindelse om menneskets forgængelighed og afhængighed af Gud. I dag fejres den også enkelte steder i folkekirken

Askeonsdag er begyndelsen på de 40 dages faste op til påske. Traditionen er fast integreret i den katolske kirke og bliver her fejret med en speciel askeonsdagsmesse.

Asken er tegn på forgængelighed
Navnet “askeonsdag” peger på højdepunktet i messen, hvor menigheden kommer op til alteret og får tegnet korsets tegn for panden med aske eller strøet aske i håret. Brugen af asken er et symbol på menneskets forgængelighed. Mennesker er skabt ud af støv, skal blive til støv, og asken minder om, at mennesket intet er uden Gud.

Asken, man benytter, stammer fra forrige års palmesøndagsgudstjeneste. Her markerer man dagen for Jesu indtog i Jerusalem med palmegrene, og de bliver efter endt messe gemt og senere brændt. Asken fra afbrændingen bliver derefter ofte blandet med olie og anvendt askeonsdag det følgende år. At asken stammer fra palmesøndag tydeliggør referencen til påsken og dermed Kristi soning af menneskets synder.

Askeonsdag er den første dag i fasteperioden og inviterer til at bryde med gamle mønstre og vaner og starte på en frisk.

Man ved ikke præcist, hvornår historien om askeonsdag starter, men man hører første gang om messen helt tilbage i år 960. Pave Urban den 2. gjorde i 1091 askeonsdag universel.

FASTEN

Fasten tillægges forskellig betydning i de kristne kirkesamfund. Katolikkerne praktiserer en årlig rituel faste i de 40 dage (søndage tælles ikke med) fra askeonsdag til langfredagKarnevallet (af middelalderlatin carne = “kød” + vale = “fjernelse”) markerer begyndelsen på fasten. I fastetiden må der kun spises ét dagligt måltid ifølge kirkeretten.

Protestantisk kristendom har traditionelt været skeptisk over for faste og askese, men i nyere tid spores interesse for kropslige, erfarings- og følelsesmæssige sider som de kristne fastetraditioner.

Tallet 40 er i kristen, jødisk og muslimsk tankegang et udtryk for faste og afholdenhed. (Ordet karantæne stammer fra det latinske ord for 40 dage.) Tallet 40 sættes ofte i forbindelse med ørken som i det jødiske folks 40-årige ørkenvandring på Sinai-halvøen forud for indgangen i “det forjættede land” og Det Ny Testamente tekst om Jesu 40 dages ørkenfaste som den egentlige forberedelse til hans virke og livsmission. (Kilde: Wikipedia)

SØSTERDAG TIRSDAG D. 2. FEBRUAR

image1

1. KOMMUNION 2021

Amager, 21. januar 2021.

Til 1. kommunionsforældrene 2021 på skolen og i sognet.

Kære alle.

Som tidligere nævnt, så det svært ud at gennemføre 1. kommunionen i foråret, da der ikke var undervisningstimer nok nu.

Da coronasituatiionen kun er blevet værre, og da nedlukningen sandsynligvis bliver forlænget, er jeg nødt til sige til jer allerede nu, at kommunionen ikke bliver gennemført i foråret, selvom der måske vil blive genåbnet for skolegang inden for en måned. Derfor forventer jeg, at kommunionen vil kunne blive gennemført til sensommeren, men kun med hjælp og en stor indsats fra både forældre og elever. Hvad dette indebærer, vender jeg tilbage med, når situationen bliver afklaret. Jeg er meget ked af at sende sådan en besked til jer, men som situationen har udviklet sig, er jeg nødt til at være realistisk omkring tidsperspektivet.

Altså ingen kommunion i foråret, muligvis til sensommeren!

Håber at I fortsat alle er raske og I er i mine varme tanker og i min stille bøn. Ring endelig, hvis I har nogle spørgsmål eller er usikre på det hele.

Med kærlig hilsen

Sr. Miriam, tlf.: 24 26 42 51

P1020198

LIVESTREAM FRA ANDRE KATOLSKE KIRKER

Mange kirker livestreamer deres messer, fx Skt. Nikolaj i Esbjerg, Vor Frue i Århus, Sakramentskirken på Nørrebro, Sankt Mariæ i Helsingør og Sankt Ansgar (domkirken):
MESSE I HJEMMENE

Krybbebillede

Er du forhindret i at komme i kirken, kan du måske få hjælp her: https://www.katolsk.dk/den-katolske-kirke-i-danmark/aktuelt/single-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=15899&cHash=b91637f5c25f4c64cbb55e2a7cbca44b

firmelse

UGENTLIG MEDITATIONSFOLDER

Hver uge kan du finde en folder i kirken eller læse den her på hjemmesiden. Klik her!

PAVENS INTENTIONER

Februar

For hele verden med særligt fokus på vold mod kvinder.

  • at de kvinder, der er ofre for vold, må blive beskyttet af samfuindet, og at deres lidelser må blive bemærket og taget hensyn til.

SANKT NIKOLAUS PÅ BESØG SØNDAG D. 6. DECEMBER

Jul 3    Jul 2   P. Sigurd Svarreland hjalp til på messen især for børn og deres forældre

SOGNEPRÆST P. WIESLAW 60 ÅR 6. NOVEMBER 2020

Wieslaw Podlach  P. Wieslaw på kirkekontoret, 4. november 2020    IMG_4850  Festmesse 5. nov.20

Sognepræst p. Wieslaw skriver:

Jeg blev født i 1960 i Elblag, en by i det nordlige Polen tæt ved Østersøen 60 km fra Gdansk. Byen har 150.000 indbyggere. Min far var skrædder, min mor arbejdede på en møbelfabrik i Elblag. Jeg har en bror, som også er præst (tilhører den samme orden som jeg, Redemptorister). Den tanke, at jeg skulle være præst kom i den sidste klasse i gymnasiet. Filosofi og teologi læste jeg i Redemptoristernes præsteseminarium i Tuchow i det sydlige Polen. Til Redemptoristerne indtrådte jeg, fordi det var dem, som arbejdede i mit hjemsogn i Elblag. Jeg kom til Danmark i 1990 og arbejdede blandt polakker i Odense, lærte det danske sprog og bagefter blev jeg udnævnt som sognepræst i Nyborg og Assens Sogn og 2.præst i Odense. I 1997 tog jeg tilbage til Polen for at prøve noget nyt som folkemissionær. I 2004 kom jeg igen til Danmark, denne gang til København. Mine vigtigste opgaver både i Odense og i København er sjælesorg, arbejde som præst blandt katolikker (gudstjenester, kirkelige handlinger, husbesøg) og samarbejde med Skt. Annæ Skole. Jeg kan godt lide Danmark og har fået mulighed for at se mange steder i dette smukke land. Da jeg boede i Odense fik jeg mulighed for at se den vestlige del af landet. Nu rejser jeg oftest øst for Storebælt. Som barn læste jeg H. C. Andersen eventyr, som jeg var meget betaget af. Jeg kan godt lide at læse en god bog, klassisk literatur og høre stille klassisk musik.

ALLE HELGENS DAG, SØNDAG D. 1. NOVEMBER 2020

AlleHelgen1

CORONAREGLER I SKT. ANNÆ KIRKE

Alle Helgen 2020

Der samles ikke kollekt ind under messen men i kurve ved udgangen eller via MobilePay: 27651069                                                                                                                                                                            Kun én må uddele kommunionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                Kommunion må kun modtages i hånden. Der er afstandsmærker i kirkegulvet (grå streger i Sankt Annæ Kirke). Man behøver ikke bære mundbind under kommunionen.                                            Hertil kommer en række retningslinier for adgangsforhold til kirken, antal deltagere, evt. forhåndstilmelding, afstandsregler, ministranter, lektorer, præster, sakristan, kommunion, udendørs aktiviteter, toiletforhold, kirkekaffe, begravelser og bisættelser. Herom kan læses på www.katolsk.dk.

HENRYK KACZMAREK 80 ÅR

IMG_4707

Vores kirkebetjent, Henryk Kaczmarek fyldte 20. oktober 80 år! Stort til lykke med fødselsdagen fra alle i menigheden og i kirken. Henryk blev født i Lodz i Polen, blev uddannet teknisk assistent og kom til Danmark i 1972 til Toldbodgade. 6. november 1974 flyttede han til  Sundbyvestervej 37 og blev knyttet til Sankt Annæ Kirke som kirkebetjent, så han nærmer sig sit 50 års jubilæum.

Henryk kender alle kroge af kirken og har løst store og små opgaver gennem alle årene. For et par år siden faldt han desværre på en trappe men kan komme omkring med sit gangstativ. Så man kan næsten hver dag stadig finde ham i sit værksted under kirken eller i gang med at reparere et eller andet i kirken.

Sr. MIRIAM – JUBILÆUM 20 ÅR

Sr. Miriam 2

Ved højmessen søndag d. 20. september fejrede vi, at sr. Miriam har tjent i Sankt Annæ Kirke i 20 år. Tak til sr. Miriam for sit virke i både kirken, skolen og hjemme hos syge og ensomme.

KONFIRMATION 13. SEPTEMBER 2020

Firmelse 2020 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Anna, Bianca, Dalia, Jennifer, Julia, Luna, Olivia, Theresa, Carl, Lukas og Malik blev søndag d. 13. september firmet i vores smukt udsmykkede kirke. Stort til lykke til jer alle – og husk at komme i kirken også fremover. Vi glæder os til at se dig og din familie!

150 ÅR, DANIELA OG KIRSTEN

flagIMG_4573

Vi fejrede ved en festlig reception vores to meget aktive menighedsmedlemmer, Kirsten Szarafin og Daniela Cignitti, som mange af jer sikkert kender fra koret.                                                                  Se flere billeder på kirkens Facebook!

 VORES KIRKE SKAL BESTÅ!

1 procent

Vil man spille fodbold eller badminton, må man betale kontingent til klubben. Det samme gør sig gældende for den katolske kirke. Vi har kun de penge, som medlemmerne giver. Den katolske kirke modtager ingen penge fra staten.

Derfor er vi afhængige af, at du indgår en kirkeskataftale, typisk 1% af din indkomst. Meld dig til på www.katolsk.dk eller kontakt Sankt Annæ Kirke på sanktannaekirke@katolsk.dk

Derved sikrer du dig, at du, dine børn og børnebørn kan komme i Sankt Annæ kirke og ikke skal finde en katolsk kirke i en anden by eller bydel.

CARITAS-REPRÆSENTANT

Bente Palm-Nielsen er Sankt Annæ Kirkes nye Caritas-repræsentant.

Sankt Annæ menighed skal have et nyt medlem til Caritas’ repræsentantskab.

Caritas Danmark er en del af Kirkens sociale arbejde og er en del af Caritas Internationalis. Sognerepræsentanten modtager 4 gange om året ”Caritasnyt”. Opgaverne er at modtage materiale om den årlige kollekt til Caritas og den årlige fasteindsamling. Materialet skal slås op i kirkens våbenhus og andre relevante steder. Repræsentanten bliver inviteret til det årlige repræsentantskabsmøde, som foregår forskellige steder i Danmark (udgifter til deltagelse betales af Caritas). På møderne er der gode muligheder for at møde og samtale med ledelsen og andre sognerepræsentanter. Caritas arbejder i Danmark med bl.a. gratis og anonym socialrådgivning. Internationalt arbejder Caritas med både akut nødhjælp og med langsigtede ulandsprojekter fx i Asien og i Afrika. I det internationale arbejde er Caritas en vigtig partner for udenrigsministeriet og støttes med penge fra Danmarks ulandshjælp. Flere oplysninger – se www.caritas.dk.

 KIRKEKONTORET

Er lukket indtil videre. Du kan kontakte os ved at skrive til sanktannaekirke@katolsk.dk.

Vi holder normalt åbent onsdag og torsdag kl. 10 – 12. Tlf. 50 28 91 74.

ØNSKER DU AT TALE MED EN PRÆST?

Pastor Wieslaw på tlf. 27 65 10 69, f. Peter 50 28 93 15 (english speaking) or f. Jacek 50 28 91 48 (hispano).

Sankt Annæ Kirke, 22. marts 2020, 3   Sankt Annæ Kirke, 22. marts 2020, 2   Billeder fra kirken, lørdag d. 21. marts 2020

KATOLSK WEBSHOP

Her kan du finde alt fra bøger til lys og gaveartikler! www.pastoral.dk 

Facebook Reklame for webshop (1)  webshop1

KIRKENS ORGEL

Vores organist hedder Sr. Tarsylla.
 Kirken set fra koret 2019  Kirken set fra koret

BORDBØN

Gode Gud. I din store godhed og ved menneskers arbejde kan vi hver dag få noget at spise. Det takker vi dig for og beder dig: Giv, at alle mennesker i verden må få det daglige brød og ikke lide sult. Amen.

IKON I ROM, september 2018

Rom ikon 2

AUDIENS HOS PAVEN

På kirkens facebook kan du se en lille video fra pavens audiens onsdag d. 20. december 2018. Skal du selv til Rom på en onsdag? Så gå på hjemmesiden www.katolsk.dk. Her kan du bestille billetter til audiensen.

imagesN5QGTX2Z

HOVEDALTERET

Sankt Annæ kors

SANKT ELISABETH HOSPITAL – DET STORE VÆGMALERI

Det store vægmaleri kan beses i hospitalets åbningstid. Der er sat standere m.m. op, så man kan læse om og forstå den lange billedfrise. Du kan blot gå ind ad hovedindgangen til hospitalet og beundre kunstværket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              En smuk bog om kunstværket kan købes for 250,- kr. bl.a. hos Zittans Boghandel ved Sundbyvester Plads.