Rosenkransen

Rosenkransen

 

Efter Korsets tegn begynder man rosenkransen med at bede:

  • Trosbekendelsen
  • Fadervor
  • Tre gange Hil dig, Maria (for henholdsvis: tro, håb og kærlighed)
  • Ære være Faderen

Derefter beder man et eller flere led af Den glædesfulde rosenkrans, den smertefulde rosenkrans eller den herlighedsfulde rosenkrans. Hvert led består af:

  • Fadervor
  • Ti gange Hil dig, Maria
  • Ære være Faderen

Hver rosenkrans består af fem sådanne led, og til hvert led hører et mysterium fra Jesu og Marias liv. Mens man beder, kan indføje en række små tilføjelser, og det er meget almindeligt at gøre, når man beder rosenkransen som fællesbøn (se nedenfor). Man kan også bede rosenkransen uden disse indskud og blot før hvert led nævne det pågældende mysterium:

Den glædesfulde rosenkrans:

1.Marias bebudelse:

2.Maria besøger Elisabet

3.Jesu fødsel

4.Fremstillingen af Jesus i templet

5.Jesus genfindes i templet

Den smertefulde rosenkrans:

1.Jesu dødsangst i Getsemane

2.Jesu hudstrygelse

3.Jesu tornekroning

4.Jesu korsvej

5.Jesu korsfæstelse og død

Den herlighedsfulde rosenkrans:

1.Jesu opstandelse

2.Jesu himmelfart

3.Helligåndens udgydelse

4.Marias optagelse i Himlen

5.Marias himmelkroning

Den lysende rosenkrans:

1.Jesus døbes i Jordanfloden

2.Brylluppet i Kana

3.Forkyndelsen af Guds Rige

4.Forklarelsen på bjerget

5.Indstiftelsen af Eukaristien