Fadervor

Fader Vor

Fader vor, du som er i himlen.
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen,
så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men frels os fra det onde.
Thi dit er riget
og magten
og æren
i evighed.
Amen