Angelus

banner3Angelus

F: Herrens engel bragte Maria det glade budskab.

A: Og hun undfangede ved Helligånden. Hil dig, Maria…

F: Se! Jeg er Herrens tjenerinde.

A: Det ske mig efter dit ord. Hil dig, Maria…

F: Og Ordet er blevet kød.

A: Og har boet iblandt os. Hil dig, Maria…

F: Bed for os, hellige Gudsmoder!

A: At vi må blive værdige til Kristi forjættelser.

F: Lad os bede. Herre! Opfyld vore hjerter med din nåde, for at vi, som ved englens budskab har erkendt Kristi, din Søns, menneskevordelse, ved hans lidelse og kors må føres til opstandelsens herlighed. Ved Kristus, vor Herre.

A: Amen.

Om aftenen tilføjes følgende bøn for de døde:

Fader vor… Hil dig, Maria…

F: Herre, giv de afdøde troendes sjæle den evige hvile, og lad det evige lys lyse for dem.

A: De hvile i fred. Amen.