Bordbøn

Bordbøn

(Før måltidet)

Herre! velsign os og disse gaver, som vi skal modtage af din milde godhed. Ved Kristus, vor Herre. Amen.

(Efter måltidet)

Vi takker dig, almægtige Gud, for alle dine velgerninger. Du, som lever og råder i al evighed. Amen.

eller:

(Før måltidet)

Glædens Herre, vær vor gæst ved vort bord i dag,

gør vort måltid til en fest efter dit behag. Amen.

(Efter måltidet)

For de gaver, som du giver, takker vi dig nu,

Gud, som hører, før vi beder, priset være du. Amen.