Den Apostolske Trosbekendelse

Den apostolske trosbekendelse

 

hans enbårne Søn, vor Herre,

som er undfanget ved Helligånden

og født af Jomfru Maria,

har lidt under Pontius Pilatus,

blev korsfæstet, døde

og blev begravet,

nedfor til Dødsriget,

opstod på den tredje dag fra de døde,

opfor til Himlen,

sidder ved Gud, den almægtige Faders

højre hånd,

hvorfra han skal komme

for at dømme de levende og de døde.

 

Jeg tror på Helligånden,

den hellige katolske Kirke,

de helliges samfund,

syndernes forladelse,

kødets opstandelse

og det evige liv.

Amen