Musik

”Sangerne lovpriste ham med deres stemme, liflig musik lød med vældige toner” ~Siraks Bog 50,18 ”Jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet” ~2 Mos 15, ”Syng for Gud, syng! Syng for vor konge, syng! For Gud er hele jordens konge, syng hyldestsang!” ~Sl 47, 7

Har du lyst til at synge i et kor? Kontakt venligst vores organist og korleder:

Sr. Teresylla +45 32592188