Kirkeskat

Kirkeskat

Den katolske kirke i Danmark modtager ikke direkte økonomisk hjælp fra staten. Den er afhængig af sine medlemmers bidrag. Dette gælder både bispedømmet og den enkelte

menighed. Det er en alvorlig moralsk pligt for enhver katolik at yde et fast bidrag til Kirken. I bispedømmet findes en fælles kirkeskatteordning, hvor man forpligter sig til årligt at betale en bestemt procent af sin indtægt – for tiden 2 % – el. et fast beløb svarende hertil, hvor 70 % går tilbage til ens menighed. Er man medlem af kirkeskatteordningen kan man efter gældende regler fratrække beløbet på sin selvangivelse. Nærmere oplysning om kirkeskatteordningen kan fås hos sognepræsten eller på Katolsk Bispekontor, Gl. Kongevej 15, 1610 København V, att.:

Lilian Munch Jakobsen; tlf. 33556080. E-mail: ljslet_dette[a]katolskslet_dette.dk.

En katolik har ingen pligt til at betale kirkeskat til Folkekirken.

I egen interesse bør man undersøge, om man alligevel gør det; især unge, tilflyttere fra udlandet og konvertitter skal være opmærksomme på dette. Det vil fremgå af årsopgørelsen fra skattevæsenet. Sognepræsten kan om fornødent udstede en erklæring til skattemyndighederne om, at man er medlem af den katolske Kirke, så man bliver fritaget for at betale skat til Folkekirken. Man kan få godtgjort en sådan skat for de sidste fem år. Har man ikke ydet et fast bidrag til den katolske Kirke i samme periode, er det rimeligt, at det godtgjorte beløb tilfalder den katolske Kirke i stedet for.

Læs mere under Bispedømmet, Hjælp kirken, Kirkeskat

Tryk her for kirkeskats form.