Medlemsregister, det centrale

Det centrale medlemsregister

Den katolske Kirke i Danmark har et elektronisk medlemsregister over alle medlemmer med oplysning om bl.a. deres navn, adresse, fødselsdato og eventuelt cpr-nummer. Med henblik på en mulig offentlig inddrivelse af kirkeskat (ligesom i Folkekirken) og for via CPR-registret at kunne ajourføre adresser er det nødvendigt, at katolikkerne giver bispedømmet tilladelse til at registrere deres og deres evt. mindreårige børns cpr-nummer. Det kan ske ved at udfylde en særlig blanket, som kan fås på sognekontoret eller på bispekontoret.

Oplysningerne i medlemsregistret er strengt fortrolige.