Gaver, kollekter og indsamlinger

På søn- og helligdage optages under messerne kollekter, som er de troendes offergave til den lokale menighed. Ved særlige lejligheder indsamles der under gudstjenesten kollekter til særlige formål udenfor 69 menigheden. I bispedømmet er der ikke, i modsætning til andre lande, fastsat honorarer el. stipendier i forbindelse med kirkelige handlinger, dog er man altid velkommen til at give en gave. I hvert fald skal man altid dække de udgifter, præsten eller kirken kan have i forbindelse med kirkelige handlinger.

I nogle menigheder har man derfor fastsat bestemte honorarer for de kirkelige handlinger for at dække omkostningerne. Det er vigtigt, at man i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger ikke opfatter sin gave som betaling, og frivillige gaver kan ikke erstatte katolikkernes kirkeskat, som man er forpligtet til at betale.