Gloria

GLORIA
Ære være Gud i det høje
og fred på jorden for mennesker med god vilje.
Vi lover dig, vi velsigner dig, vi tilbeder dig, vi lovpriser dig.
Vi takker dig for din store herlighed.
Herre vor Gud, himmelske Konge, Gud almægtige Fader.
Herre, du enbårne Søn, Jesus Kristus,
Herre vor Gud, Guds lam, Faderens Søn.
Du, som borttager verdens synder, forbarm dig over os.
Du, som borttager verdens synder, tag imod vor bøn.
Du, som sidder ved Faderens højre, forbarm dig over os.
Thi du alene er hellig, du alene Herre, du alene den Højeste,
Jesus Kristus med Helligånden i Guds Faders herlighed. Amen.