Navngivelse

Navngivelse kan ske enten ved anmeldelse til det katolske bopælssogn (hvis det er en anerkendt menighed) eller ved dåb eller ved anmeldelse til folkekirkens kirkekontor, hvor moderen har bopæl. I Sønderjylland skal navngivelse altid ske ved anmeldelse til personregisterføreren (folkeregistret) inden dåben. Et barn skal navngives indenfor 6 måneder.